Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:10:15
-00:34:07
+00:38:54
6944 2240
K30 : 1062
293 / 333
-00:26:47
+00:33:30
01:07:44
-00:36:26
+00:37:24
7219 2165
K30 : 1053
318 / 377
-00:26:56
+00:37:24
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii