Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:21:14
-00:28:48
+00:50:32
7326 2704
K20 : 683
224 / 227
-00:07:04
+00:49:30
01:15:06
-00:29:04
+00:44:46
8178 2749
K20 : 894
197 / 204
-00:06:51
+00:36:31
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii