Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:08:49
-00:35:33
+00:37:28
6687 4597
M30 : 1968
301 / 360
-00:23:41
+00:37:28
00:51:05
-00:53:05
+00:20:45
1959 1791
M30 : 802
80 / 386
-00:37:10
+00:17:03
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii