Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:13:37
-00:36:25
+00:42:55
7011 2478
K30 : 1144
304 / 324
-00:17:36
+00:36:35
01:05:39
-00:38:43
+00:34:18
6100 1762
K30 : 849
270 / 355
-00:20:53
+00:31:53
01:00:36
-00:31:23
+00:28:39
4122 1062
K30 : 250
188 / 311
-00:17:56
+00:24:12
01:10:47
-00:33:23
+00:40:27
7721 2462
K30 : 1171
394 / 438
-00:19:47
+00:29:52
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii