KAMILA Węzik

ING / ING
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
00:58:28
-00:45:54
+00:27:07
4129 810
K20 : 215
145 148
120 / 236
-00:24:43
+00:19:13
00:58:05
-00:46:05
+00:27:45
4494 852
K20 : 264
90 89
134 / 263
-00:28:58
+00:26:39
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii