Sara Sokolska

ING / ING
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:15:16
-00:29:06
+00:43:55
7568 2632
K20 : 703
332 321
219 / 233
-00:11:09
+00:42:45
01:03:32
-00:40:38
+00:33:12
6168 1579
K20 : 494
145 135
140 / 204
-00:18:25
+00:24:57
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii