Mariola Fyda

ING / ING
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:03:13
-00:46:49
+00:32:31
5638 1626
K30 : 751
404 348
258 / 327
-00:24:33
+00:25:04
01:08:42
-00:35:28
+00:38:22
7412 2278
K30 : 1094
185 178
326 / 377
-00:25:58
+00:38:22
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii