Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:05
-00:42:17
+00:30:44
5240 1311
K40 : 260
199 / 310
-00:22:39
+00:25:06
01:03:11
-00:40:59
+00:32:51
6071 1530
K30 : 761
237 / 350
-00:26:16
+00:25:19
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii