Dorota Hoszek

ING / ING
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:13:00
-00:31:22
+00:41:39
7337 2475
K40 : 501
312 301
269 / 284
-00:11:08
+00:34:46
01:13:23
-00:30:47
+00:43:03
8002 2636
K40 : 430
211 197
309 / 338
-00:28:48
+00:35:51
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii