Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:10:06
-00:34:16
+00:38:45
6921 2227
K30 : 1055
311 / 360
-00:22:24
+00:38:45
01:04:37
-00:39:33
+00:34:17
6480 1745
K30 : 854
292 / 386
-00:23:38
+00:30:35
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii