Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:09:47
-00:40:15
+00:39:05
6698 2264
K20 : 592
221 / 241
-00:19:30
+00:37:58
01:28:46
-00:15:36
+00:57:25
7994 2921
K20 : 788
259 / 260
-00:06:53
+00:55:14
01:03:43
-00:40:27
+00:33:23
6214 1604
K20 : 501
198 / 289
-00:18:16
+00:26:59
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii