Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:15:51
-00:34:11
+00:45:09
7132 2567
K20 : 657
221 / 227
-00:12:27
+00:44:07
00:59:01
-00:45:09
+00:28:41
4842 978
K20 : 304
110 / 204
-00:22:56
+00:20:26
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii