sylwia marianowska

Mocarni Społem
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
00:59:58
-00:44:24
+00:28:37
4637 1016
K40 : 194
1
132 / 227
-00:23:59
+00:21:44
00:55:50
-00:48:20
+00:25:30
3658 564
K40 : 82
1
97 / 199
-00:28:01
+00:14:44
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii