Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:39
-00:29:20
+00:30:42
4550 1288
K30 : 295
207 / 277
-00:26:32
+00:24:50
01:05:51
-00:38:19
+00:35:31
6794 1915
K30 : 933
304 / 386
-00:22:24
+00:31:49
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii