Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:15
-00:42:47
+00:36:33
6337 2016
K20 : 538
202 / 227
-00:21:03
+00:35:31
01:08:21
-00:23:38
+00:36:24
5435 1798
K25 : 415
190 / 218
-00:11:21
+00:34:12
00:50:47
-00:53:23
+00:20:27
1859 151
K20 : 51
39 / 204
-00:31:10
+00:12:12
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii