Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:13:20
-00:36:42
+00:42:38
7000 2471
K30 : 1141
229 / 247
-00:15:08
+00:35:44
01:12:59
-00:19:00
+00:41:02
5853 2052
K25 : 463
239 / 249
-00:10:33
+00:36:50
01:07:05
-00:37:05
+00:36:45
7090 2099
K20 : 679
222 / 278
-00:24:47
+00:30:40
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii