Piotr Czapski

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych / Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
00:50:16
-00:59:46
+00:19:34
1834 1642
M30 : 710
2 2
89 / 326
-00:38:00
+00:16:18
00:57:52
-00:46:18
+00:27:32
4401 3581
M30 : 1589
9 9
223 / 413
-00:29:19
+00:23:43
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii