Dariusz Wroński

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych / Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
00:51:04
-00:53:06
+00:20:44
1950 1784
M50 : 73
5 5
12 / 54
-00:36:23
+00:11:11
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii