Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:07
-00:42:55
+00:36:25
6319 2007
K20 : 536
143 / 162
-00:18:41
+00:36:25
01:14:29
-00:29:53
+00:43:08
7492 2581
K20 : 689
165 / 176
-00:07:24
+00:36:26
01:16:04
-00:15:55
+00:44:07
6025 2167
K20 : 290
180 / 184
-00:04:11
+00:41:45
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii