Patrycja Olejarczyk

Strefa58 / Strefa58
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
00:50:09
-00:54:13
+00:18:48
1506 127
K20 : 35
2 2
41 / 236
-00:33:02
+00:10:54
00:52:59
-00:39:00
+00:21:02
2027 259
K25 : 69
2 2
83 / 235
-00:27:55
+00:20:57
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii