Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:08:58
-00:23:01
+00:37:01
5507 1843
K45 : 84
97 / 113
-00:10:10
+00:31:01
01:12:42
-00:31:28
+00:42:22
7937 2595
K40 : 420
184 / 199
-00:14:21
+00:34:33
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii