Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:32
-00:43:13
+00:36:46
5575 966
119 / 151
-00:18:19
+00:28:32
01:01:43
-00:46:32
+00:31:50
4306 605
84 / 135
-00:36:15
+00:23:28
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii