Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:29
-00:38:53
+00:34:08
6054 1739
K40 : 337
208 / 270
-00:24:06
+00:26:33
01:13:51
-00:30:19
+00:43:31
8057 2671
K40 : 437
275 / 293
-00:28:16
+00:32:32
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii