Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:26
-00:29:33
+00:30:29
4508 1266
K40 : 145
151 / 218
-00:23:31
+00:25:14
01:07:42
-00:36:28
+00:37:22
7214 2160
K40 : 336
288 / 338
-00:34:29
+00:30:10
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii