Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:12:35
-00:30:44
+00:42:54
5823 2055
K30 : 824
198 / 212
-00:15:27
+00:38:56
01:07:21
-00:32:27
+00:36:27
5628 1768
K30 : 779
198 / 238
-00:23:11
+00:33:42
01:12:00
-00:32:10
+00:41:40
7862 2552
K20 : 835
268 / 289
-00:09:59
+00:35:16
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii