Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:13:06
-00:36:56
+00:42:24
6984 2460
K40 : 575
186 / 197
-00:11:32
+00:35:07
01:09:42
-00:34:28
+00:39:22
7567 2370
K40 : 381
175 / 199
-00:14:09
+00:28:36
00:32:57
-00:15:47
+00:16:30
1290 1290
33 / 54
-00:12:02
+00:11:14
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii