Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:51
-00:39:19
+00:34:31
6557 1792
K20 : 573
149 / 204
-00:17:06
+00:26:16
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii