Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:15:17
-00:29:05
+00:43:56
7571 2634
K30 : 1226
341 / 360
-00:17:13
+00:43:56
00:54:58
-00:37:01
+00:23:01
2568 424
K30 : 105
135 / 277
-00:34:13
+00:17:09
00:27:56
-00:20:48
+00:11:29
389 389
21 / 112
-00:14:50
+00:11:23
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii