Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:58
-00:26:01
+00:34:01
5097 1591
K45 : 74
92 / 113
-00:13:10
+00:28:01
01:03:28
-00:40:42
+00:33:08
6152 1574
K40 : 242
152 / 199
-00:23:35
+00:25:19
00:29:53
-00:18:51
+00:13:26
724 724
15 / 45
-00:10:36
+00:05:09
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii