Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:11:18
-00:33:04
+00:39:57
7096 2329
K16 : 66
53 / 61
-00:19:44
+00:31:15
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii