Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:50
-00:42:32
+00:30:29
5170 1274
K16 : 41
42 / 64
-00:25:52
+00:22:00
01:09:25
-00:34:45
+00:39:05
7513 2340
K20 : 759
63 / 80
-00:22:12
+00:29:41
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii