Michał Trębicki

mBank / mBank
Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:02:35
-00:40:44
+00:32:54
4705 3316
M30 : 1274
1 1
196 / 277
-00:40:44
+00:32:37
01:06:54
-00:37:16
+00:36:34
7050 4973
M30 : 2191
11 9
355 / 438
-00:23:40
+00:25:59
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii