Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:10:21
-00:33:49
+00:40:01
7660 2421
K30 : 1155
192 184
353 / 389
-00:15:45
+00:32:30
01:11:12
-00:38:42
+00:42:14
8293 2768 118 154
359 / 380
-00:23:19
+00:34:40
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii