Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:28
-00:36:42
+00:37:08
7155 2131
K20 : 690
73 / 80
-00:12:06
+00:26:14
01:07:18
-00:42:36
+00:38:20
7770 2445
114 / 130
-00:18:34
+00:25:28
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii