Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:28
-00:37:42
+00:36:08
6936 2005
K20 : 644
54 / 68
-00:20:43
+00:28:51
01:02:52
-00:47:02
+00:33:54
6746 1827
70 / 80
-00:19:11
+00:25:16
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii