Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:10:58
-00:33:12
+00:40:38
7758 5272
M20 : 1310
260 / 289
-00:11:01
+00:34:14
01:06:17
-00:43:37
+00:37:19
7575 5247
244 / 287
-00:18:02
+00:33:04
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii