Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:44
-00:36:26
+00:37:24
7218 2164
K50 : 60
46 / 54
-00:19:43
+00:27:51
01:14:43
-00:35:11
+00:45:45
8585 2960
54 / 59
-00:04:53
+00:35:59
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii