Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:08:27
-00:35:55
+00:37:06
6633 4574
M30 : 1960
310 / 360
-00:20:20
+00:36:10
01:05:50
-00:44:04
+00:36:52
7454 5194
357 / 414
-00:18:39
+00:30:54
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii