Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w grupie Rocznik
01:02:03
-00:47:51
+00:33:05
6543 4841 124
282 / 377
-00:24:14
+00:25:42
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii