Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:01:37
-00:48:17
+00:32:39
6446 1655 120
332 / 430
-00:48:17
+00:22:54
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii