Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w grupie Rocznik
01:14:12
-00:35:42
+00:45:14
8549 5613 162
123 / 130
-00:11:40
+00:32:22
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii