Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:13:45
-00:36:09
+00:44:47
8508 2909 159
276 / 287
-00:10:34
+00:40:32
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii