Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:15:23
-00:34:31
+00:46:25
8610 2977 165
378 / 388
-00:14:30
+00:43:37
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii