Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:13:48
-00:36:06
+00:44:50
8513 2913 160
330 / 345
-00:11:20
+00:39:07
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii