Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:01:39
-00:48:15
+00:32:41
6455 1659 122
295 / 388
-00:28:14
+00:29:53
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii