Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:00:24
-00:49:30
+00:31:26
6096 1481 106
196 / 287
-00:23:55
+00:27:11
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii