Anna Malicka

ING / ING
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
00:52:56
-00:46:52
+00:22:02
2153 284
K30 : 136
206 197
95 / 290
-00:34:23
+00:19:34
00:56:46
-00:47:36
+00:25:25
3527 586
K30 : 289
110 108
140 / 341
-00:30:35
+00:21:16
00:53:34
-00:50:36
+00:23:14
2806 328
K30 : 167
43 41
120 / 373
-00:35:32
+00:19:26
00:26:58
-00:21:46
+00:10:31
266 266 3 3
22 / 112
-00:20:17
+00:10:31
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii