Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:16:20
-00:33:34
+00:47:22
8659 3012 168
284 / 287
-00:07:59
+00:43:07
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii