Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:03:03
-00:46:51
+00:34:05
6804 1860 127
216 / 287
-00:21:16
+00:29:50
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii