Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:15:05
-00:34:49
+00:46:07
8596 2968 163
345 / 356
-00:07:05
+00:39:17
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii